Jak dosáhnout kýžených znalostí?

Jazykové kurzy zaměřuji na konkrétní dovednost např.:

prezentace,

pracovní pohovor,

pracovní cesta,

telefonování,

obchodní jednání,

obchodní e-mail,

vše v závislosti na přání klienta,

60 min výuky od 300,- Kč.